Tenses Revision part 1

 

TENSES REVISION

Aktywności, które poniżej znajdziecie przeprowadziłam z moją grupą piątoklasistów. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem przez całe zajęcia 🙂

Zaczynamy od budowania wieży. Dzielimy uczniów na grupy 2-3 osobowe. Uczniowie dostają kubeczki, na których napisane są zdania w różnych czasach oraz układ kubeczków na kartce. Zadaniem uczniów jest prawidłowe dopasowanie zdania znajdującego się na kubeczku z zasada zapisaną na kartce i ułożenie wieży według podanego schematu.

kubeczki

Ja osobiście prosiłam, aby uczniowie dzielili się między sobą kubeczkami i szukali odpowiedniego zdania zaczynając budowanie wieży od samego dołu. Aktywność ta zajęła im około 5 minut. Po ułożeniu i sprawdzeniu grupy zamieniały się miejscami i układali kolejną wieżę.

Następna aktywność to gra GOAL. Opis gry tu (podpunkt 5).  Ja wykorzystuję rozszerzoną planszę. Przy większej planszy aktywność przeprowadzamy w lekko zmodyfikowany sposób. Po udzieleniu odpowiedzi uczeń zamiast przesunąć się jedynie o jedno pole, rzuca kostką i przesuwa się o tyle pól do bramki przeciwnika ile wskaże kostka.

g

Do tej aktywności wykorzystałam pytania z różnych czasów i odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Przykładowe zdania możecie znaleźć tu.

Następnie w parach uczniowie dostali ode mnie puzzle, na których znajdował się QR kod. Po odkodowaniu uczniowie odczytywali zasady i podawali nazwę czasu. Na QR kodach zakodowane są zadania. Uczniowie zapisywali odpowiedzi na kartkach, po skończeniu aktywności zamieniali się kodem. Praca z każdym kodem zajęła ok. 5 minut.

60343464_289878975230649_771238962286034944_n

 

Na zadanie domowe uczniowie dostali ode mnie tabelę z listą zdań i qr kody wydrukowane w pomniejszeniu, na których zostały zakodowane zasady.

 

Wszystkie materiały możecie pobrać TUTAJ

Speaking Cards for children

dfkmdkfms

W ramach powtórki wybranych struktur oraz słownictwa, które pojawiło się w tym roku przygotowałam dla moich uczniów (klasa 4) karty rozwijające umiejętność mówienia.

Karty przede wszystkim mają służyć do opisu postaci na podstawie zapisanych na nich informacji, natomiast można je wykorzystać na kilka innych sposobów.

 1. SNAP

Przygotowujemy wersję mini kart dla każdej pary. Nauczyciel wypowiada zdania, a zadaniem uczniów jest jak najszybsze odnalezienie odpowiedniej karty. Uczniowie ćwiczą w ten sposób umiejętność słuchania i utrwalają poprawne tworzenie zdań.

 1. RACE

Alternatywą do poprzedniego ćwiczenia może być wyścig do tablicy bądź np. rzucanie piłeczką w odpowiednią kartę. W tym celu zamiast przygotowania mini kart, przygotowujemy wersje powiększone.

 1. SQUEAK, SQUEAK

W podobny sposób można ćwiczyć z uczniami tworzenie pytań. Dzielimy uczniów na grupy 3 osobowe. Piszczałka leży między dwoma uczniami. Karty mini leżą na stole. Jeden z uczniów zadaje pytanie np. „Who can speak Hindi?”, „Whose birthday is on the 3rd of October?”. Zadaniem pozostałych uczniów jest odnalezienie odpowiedniej osoby, złapanie za piszczałkę i udzielenie odpowiedzi.

W wersji łatwiejszej możemy podzielić uczniów na dwie grupy i położyć jedną piszczałkę bądź np. dzwoneczek z recepcji na środku stołu pomiędzy kartami. Reprezentanci grup kolejno podchodzą do stołu i słuchając nauczyciela starają się jak najszybciej odnaleźć odpowiednią osobę.

 1. INTERVIEW

Przygotowałam także czyste karty, aby uczniowie w parach mogli zadawać pytania i zapisywać odpowiedzi na swoich kartach. Uczeń A dostaje zatem kartę z uzupełnionymi informacjami, a uczeń B czystą kartę. Zadaniem ucznia B jest zadawanie pytań  w taki sposób, aby uzyskać wszystkie informacje o danej osobie. Uczniowie tworzą m. in. takie pytania: What’s his name, What does he do, What’s his favourite animal? Każda para oczywiście dostaje dwa zestawy, tak żeby każdy uczeń miał szansę przećwiczenia zadawania pytań.

Po zalaminowanych tabliczkach można pisać flamastrami, które łatwo da się wyczyścić, a karty posłużą na dłuższy czas, dla wielu grup.

 1. DIY

Możemy rozdać uczniom także tylko czyste karty, na których sami będą uzupełniać informacje i

 • opiszą swoją postać dla kolegi z ławki
 • zamienią się tabliczkami z kolegą z ławki i będą opisywać jego postać
 • na zmianę będą zadawać pytania o postać kolegi

6. WRITING

Karty mogą posłużyć także jako zadanie wyjściowe do krótkiego wypracowania. Mogą opisywać pełnymi zdaniami informacje zawarte na kartach lub po uzupełnieniu kart swoimi pomysłami, tworzą pełne zdania a obok rysunek. Swoje prace mogą zaprezentować na forum klasy bądź w parach/mniejszych grupach. Wtedy rozwiniemy tę aktywność o dodatkowy speaking.

Przygotowałam dla Was także zupełnie czyste karty, żebyście sami mogli stworzyć jakie struktury chcecie przećwiczyć ze swoimi uczniami.

Karty powstały z wykorzystaniem grafiki Freepik

DOWNLOAD

 

Relative Clauses

sso

 

Poniżej znajdziecie plan zajęć do wprowadzenia defining i non-defining relative clauses. W zależności od czasu, którym dysponujemy i potrzeb uczniów lekcję możemy rozłożyć na dwie części.

DEFINING RELATIVE CLAUSE

WPROWADZENIE DO TEMATU
Nauczyciel zapisuje nazwy ważnych w jego życiu rzeczy lub osób. Podaje pierwszy przykład używając relative clause. Np. dancehall – the thing that always makes me happy 😊

Zadaniem uczniów jest odgadnięcie prawdziwych zdań stosując podaną konstrukcję

Na przykład:

 • Mr Sadowski – the first teacher I had whose surname I remember
 • mascots – the things that I collected when I was a child
 • July 2008- the time when I first went on holiday on my own

Uczniowie dostają po 5 karteczek, na których zapisują odpowiedzi do podanych przez nauczyciela kategorii. Np.

 1. someone whom you admire
 2. a time when you were annoyed
 3. an activity which you like doing
 4. a reason why you last stayed up late
 5. something that you can’t do well
 6. a place where you feel relaxed

Następnie w parach, uczniowie randomowo czytają swoje odpowiedzi partnerowi, który zgaduje kategorię

A: my home

B: it’s a place where you feel relaxed

Po zadaniu pytamy uczniów czego nowego dowiedzieli się o partnerze elicytując prawidłowe użycie relative clause.

Uczniowie wykonują zadania w podręczniku.

Hit the Hat (zasady gry)

Nauczyciel przygotowuje zdania z lukami do uzupełnienia. Zadaniem uczniów jest wstawienie odpowiedniego wyrazu who/which/that/when/where/whose. Uczniowie grają w grę, pierwsza osoba, która złapie kapelusz uzupełnia lukę i tym samym zdobywa punkt. Gram dwoma kostkami i zawsze są dwa kapelusze do zgarnięcia więc więcej osób odpowiada na pytanie w jednej turze.

Gotowe przykłady można znaleźć w internecie, np.  TU

Speaking Board Game – uczniowie wypowiadają się na wylosowany temat rozpoczynając od użycia relative clause.

NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES

Call my bluff

Uczniowie stają w jednym rzędzie. Nauczyciel czyta uczniom poniższe zdania. Zadaniem uczniów jest skoczyć na prawą stronę (True) lub lewą (False) w zależności od tego czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Uczniowie decydują czy zdanie jest zgodne z prawdą, a nie czy jest poprawne gramatycznie.

 1. Barbie, which is Australian slang, is short for barbeque. (true)
 2. “Spend a penny”, which is a British expression, means “go to the toilet” (true)
 3. The River Nile, which is over 6, 500 kilometres long, is London’s main source of water. (false – it’s Egypt’s.)
 4. Past Perfect, which is used to talk about unfinished time, is easy to confuse with the Simple Past. (false, it’s Present Perfect)

Nauczyciel prezentuje powyższe zdania jako przykłady i przypomina zasady użycia non-defining clauses.

Różnicę między defining a non-defining relative clauses można wytłumaczyć na poniższym przykładzie:

 • The passengers who were injured in the crash were taken to hospital.
  (Only the injured passengers were taken to hospital. We know that some weren’t injured)
 • The passengers, who were injured in the crash, were taken to hospital.
  (All the passengers were taken to hospital. We know that they were all injured)

Przykład pochodzi z podręcznika MyGrammarLab Intermediate, Mark Foley, str.222

A or B? – znikopis

Nauczyciel prezentuje uczniom zdania i dwie odpowiedzi odnośnie ich znaczenia. Uczniowie zapisują odpowiedzi za pomocą znikopisu. Wyjaśniamy niejasności 😊

Plik do pobrania: A or B

Układanka

Uczniowie starają się połączyć ze sobą fakty i zbudować gramatycznie poprawne zdania.

Układankę możecie pobrać z TEJ strony

Następnie uczniowie wykonują zadanie w podręczniku.

Jeopardy

Nauczyciel przygotowuje zdania do połączenia (defining&non-defining). Grupuje je od najłatwiejszych (najmniejsza ilość punktów) do najtrudniejszych (najwyższa ilość punktów).

Przykładowe zdania do wykorzystania TU

Przykłady wykorzystane w powyższym wpisie pochodzą z podręcznika MyGrammarLab Intermediate, cały fragment książki dostępny TU

Aktywna praca z WORDCARDS – pisanie

W tej części posta skupię się na aktywnościach związanych z zapisywaniem nowych wyrazów.

COMPUTER

Każdy z uczniów dostaje zalaminowany komputer z przyklejonym (u mnie na blu-tacka) obrazkiem. Sadzamy uczniów w kole. Zadaniem każdego ucznia jest najpierw zaznaczenie odpowiednich literek na klawiaturze, a następnie zapisanie całego wyrazu. Po sprawdzeniu przez nauczyciela, uczniowie podają obrazek osobie po prawej stronie i tym samym otrzymują inny wyraz od osoby z ich lewej strony. Można ustalić limit czasu na zapisanie wyrazu, aby wszyscy otrzymywali nowy wyraz w tym samym czasie. Po planszy piszą flamastrami, które szybko można wymazać.

computer

READ IT, BUILD IT, WRITE IT

Innym pomysłem na urozmaicenie pisania jest wykorzystanie masy Play-Doh. Każdy uczeń dostaje zalaminowaną planszę z przyklejonym obrazkiem (procedura podawania obrazków jak przy COMPUTER). Budują wyraz z masy, a następnie zapisują go markerem. Po sprawdzeniu wymazują i podaję obrazek kolejnej osobie.

readbuildwrite

MIRRORS

Uczniowie na zmianę odczytują wyrazy/frazy/zdania zapisane lustrzanym odbiciem. U mnie to znowu są rymy. Tym razem uczniowie najpierw układają pocięte na puzzle obrazki. Następnie odczytują zdania, przyklejają pod odpowiednim obrazkiem i zapisują poprawnie. Możemy przypomnieć jeszcze kolory i wykonać szybkie ćwiczenie na Listen&Colour lub dać dzieciom kilka minutek na pokolorowanie obrazków według uznania.

rhymes project lusterko.jpg

WORD MAKER

Dla swoich drugoklasistów przygotowałam specjalnego Wrod Makera do dni tygodnia. Pisownia sprawia wiele kłopotów więc pomyślałam, że w takiej formie będzie im łatwiej utrwalić pisownię poszczególnych dni tygodnia. Przygotowana plansza ma ułatwić zapamiętanie kolejności.

daysoftheweek

 

Jak ćwiczyć odczytywanie wyrazków możesz przeczytać tu:
Global Reading – WORDCARDS

Jeśli podobają Ci się moje materiał, zostaw komentarz, a podzielę się nimi przez e-mail 🙂

Aktywna praca z WORDCARDS – czytanie

Dzieci chłoną nowe słówka jak gąbka, ale czy potrafią także dobrze je wypowiadać, rozpoznawać zapis graficzny, zapisać poprawnie słowo? W najbliższym czasie planuję mocno skupić się na tych aspektach z moimi młodszymi uczniami. Wykorzystując różne inspiracje do pracy z SIGHT WORDS, a także tworząc własne materiały, podaję poniżej kilka pomysłów na ich zastosowanie w pracy z grupami młodszymi.

TORCH

Każdy uczeń dostaje czarną kartkę włożoną w koszulkę. Na koszulce piszemy słownictwo związane z tematem lekcji. Nauczyciel (zależnie od poziomu grupy) mówi słowo, pokazuje FC, podaje definicję, zdanie z luką do uzupełnienia, a uczniowie ‘podświetlają’ i wypowiadają dane słowo.

torch.jpg

FOUR IN A ROW

Nauczyciel przygotowuje zestaw wyrazów do odczytywania oraz planszę z obrazkami. Uczniowie grają w parach. Na zmianę losują wyrazy, odczytują go i odszukują obrazki na planszy. Osoba, która jako pierwsza ułoży cztery małpki w rzędzie wygrywa.

4inarow.jpg

UNO

Nauczyciel przygotowuje karty z wyrazami. Rozdajemy uczniom karty. Uczeń, aby położyć kartę na środku (zgodnie z liczbą lub kolorem) najpierw musi poprawnie odczytać napis. Osoba, która jako pierwsza pozbędzie się wszystkich kart wygrywa.

uno.jpg

DICE GAME

Każda para dostaje planszę z wyrazami oraz dwie kostki. Pierwszy z graczy rzuca dwoma kostkami, odnajduje wyraz, odczytuje go, a zadaniem drugiego ucznia z pary jest zaprezentowanie tego wyrazu. Później zamiana. Ustalamy limit czasu na grę.

dicegame

CUPS

Nauczyciel przygotowuje trzy kubeczki i zestaw wyrazów. Pod jednym z kubeczków ukrywamy jakiś gadżet (ja u siebie wykorzystuje nakrętki z przyklejonymi rymami, żeby przemycić jeszcze utrwalenie rymów z całego roku 😊)

W grupach/parach uczniowie odgadują pod którym kubeczkiem kryje się nasz gadżet. Żeby wskazać kubeczek, wypowiadają wyraz, który się na nim znajduje.

whatsunder.jpg

BINGO

Znane i lubiane 😊 Nauczyciel przygotowuje plansze z wyrazami. Prosimy uczniów o zaznaczenie np. 6 wyrazów na planszy. Nauczyciel pokazuje FCs lub wypowiada słowa. Pierwszy uczeń, który skreśli swoich 6 wyrazów krzyczy BINGO.

bingooo

SNAKES&LADDERS

Przygotowałam dla swoich uczniów planszę z rymami. Uczeń, który stanie na danym wyrazie musi je poprawnie odczytać i podać rym. Jako pionki mogą posłużyć również obrazki z rymami, które się dotąd pojawiły na zajęciach. Plansze można zastosować do wszystkiego, np. zapisać komendy i prosić, aby uczniowie je wykonywali.

snejki

FLIES

Chyba każdy nauczyciel na świecie ma w domu packi na muchy 😀 tym razem przygotowałam także uniwersalne muchy, na których dowolnie można wpisać np. dłuższą frazę – u mnie cały rym.

fliessss

MONSTER GAME

Gra mi się bardzo spodobała, tym bardziej że jestem w trakcie tworzenia Slide Sentences dla starszaków. Zadaniem uczniów jest oczywiście przesunięcie potworka na odpowiedni wyraz. Ja pokazuję FCs, następnie mówię słowo, a dzieci muszą odnaleźć rym, wypowiadam bardzo szybko słowa, a dzieci muszą szybciutko przesuwać potworka po planszy.

monsters

 Gra jest autorstwa Agnieszki Iwanickiej i możecie ją pobrać z tego linku: https://docer.pl/doc/xncvss5 .

 

Podziel się swoim pomysłem na pracę z wyrazkami!

Jeśli podobają Ci się moje materiał, zostaw komentarz, a podzielę się nimi przez e-mail 🙂

FCE Speaking Part 3, Collaborative Task

W trzeciej części egzaminu ustnego uczniowie muszą wspólnie omówić dany temat, wyrazić i uzasadnić swoją opinię, zająć stanowisko w dyskusji przedstawiając swoje argumenty.

Part 3 (Collaborative task)

What’s in Part 3? Conversation with the other candidate. The examiner gives you some material and a task to do. You have to talk with the other candidate and make a decision.
What do I have to practise? Exchanging ideas, expressing and justifying opinions, agreeing and/or disagreeing, suggesting, speculating, evaluating, reaching a decision through negotiation, etc.
How long do we have to speak? 3 minutes (a 2-minute discussion followed by a 1-minute decision-making task)

Źródło: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/

Dla moich uczniów przygotowałam ćwiczenia, które mają na celu utrwalenie typowych wyrażeń stosowanych podczas trzeciej części egzaminu ustnego.

Na rozgrzewkę uczniowie uzupełniają zdania z poniższego pliku i zadają je swojemu partnerowi, który musi wyrazić swoją opinię używając podanych niżej wyrażeń.

Give an opinion – warm-up

Następnie uczniowie dostają handouty z przykładowymi wyrażeniami, a ich zadaniem jest dopasowanie odpowiedniego nagłówka, np. giving an opinion, agreeing, speculating itp.

Collaborative Task – useful expressions matching task

Wykonujemy ćwiczenia w podręczniku do tematu związanego z lekcją, czyli collaborative task – discussion: giving opinions.

Przed wykonaniem zadania w podręczniku proszę uczniów o zaznaczenie po 3 nowych/rzadko przez nich używanych struktur z handoutu, który wcześniej wykonali. Uczniowie wykonują przykładowe zadanie egzaminacyjne pamiętając o użyciu zaznaczonych przez siebie wyrażeń.

gold speaking lesson

FOUR CORNERS
Na koniec zajęć w czterech częściach sali wieszam kartki z napisami:

 1. agree
 2. strongly agree
 3. disagree
 4. strongly disagree

Następnie czytam im twierdzenia. Uczniowie ustawiają się w odpowiednim rogu sali i wyrażają swoją opinię na dany temat.

Przykładowe tematy:

 1. Animals shouldn’t be kept in zoos.
 2. Sorting out rubbish doesn’t improve the environment.
 3. Wealthy people should give out their money to the poor.
 4. Celebrities are paid too much.
 5. Teenagers are too dependent on mobile phones.

 

Dajcie znać jakie wy macie sposoby na wprowadzenie speakingu na zajęciach 🙂

 

Have fun with articles! 10 pomysłów dla poziomu B1/B2

Zmora wszystkich uczniów czyli przedimki, jak co kiedy i dlaczego? Poniżej znajdziecie plan lekcji do wykorzystania z nastolatkami na poziomie B1/B2. Aktywności można dowolnie modyfikować do poziomu i dojrzałości grupy.

1.Running Dictation

Nauczyciel przygotowuje fragment tekstu z podręcznika w 3 kopiach. U mnie Gold pre-first str. 108

Dzielimy uczniów na 3 grupy. Jedna osoba z drużyny biegnie do powieszonego w sali fragmentu tekstu, zapamiętuje fragment, wraca do swojej grupy i dyktuje go, a inna osoba z drużyny zapisuje. Uczniowie zmieniają się rolami: kolejna osoba biegnie do tekstu, inna pisze itd. Po zadaniu można zastosować peer correction.

IMG_20190401_111402369

2. Rozdajemy uczniom piszczałki i zadajemy pytania do tekstu:

 1. name a single countable noun used for the first time (a robot)
 2. an abstract or uncountable noun used generally (food)
 3. a single countable noun we have used before (the robot)
 4. the name of a country Thailand)
 5. a single countable noun that is defined by a phrase or clause (the offer of a different…)
 6. plural countable nouns (dance moves)
 7. a superlative (the most)
 8. an abstract or uncountable noun that is specific, or defined (the food)

Uczniowie rywalizują kto szybciej odnajdzie wyraz, o który pytamy.

3. Po tym zadaniu uczniowie dostają plansze z przygotowanymi przykładami użycia przedimków. Ich zadaniem jest dopasować do przykładów odpowiednią zasadę. Sprawdzamy poprawność.

Aktywność tę można wykonać w parach/grupach lub jako cała grupa. Np. do przygotowanej planszy (zdj.) każdy uczeń losuje zasadę i próbuje dopasować do przykładowego zdania. Aktywność modyfikujemy w zależności od liczebności grupy i czasu jaki możemy na to przeznaczyć. Warto wydrukować mini wersję dla uczniów.

plansza

zero article – rules and examples

a, an, the – rules and examples

4. Wybieramy dowolną grę. Można zastosować wariacje do True/False. Mi zależy, aby wszyscy byli skupieni dlatego wybieram dosyć statyczną grę planszową Snakes&Ladders.

Dla dużych grup można wydrukowac dowolną planszę jako plakat i skelić 4 części bądź skorzystać z wersji a4 dostępnych w internecie.

snejki

Uczniowie rywalizują w parach. Przed rzutem kostką każdy dostaje pasek papieru ze zdaniem do poprawienia błędu. Po udzieleniu odpowiedzi rzucają kostką i przesuwają się o odpowiednią ilość pól na planszy.

correctthemistake

5. Rozdajemy plansze do O-X. Uczniowie zakreślają odpowiednią odpowiedź.

ox

Uczniowie wykonują zadanie w podręczniku.

ARTICLES 1. Correct the mistakes 2. O-X

6. Straws Race

Przygotowujemy zdania z lukami do uzupełnienia oraz małe karteczki, które uczniowie muszą wstawić w tekst. Karteczki musza przenieść za pomocą słomek do picia z jednego końca sali na drugi i wkleić w odpowiednie miejsce.

Przykładowe zdania możecie znaleźć tutaj:

http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/pdf-content/lesson-share-fun-with-articles-lesson-plan/556268.article

Articles do uzupełnienia zdań z powyższego pliku:

a the an a the a the the the the
the the a an the

7. Chinese Whispers

Dzielimy uczniów na dwie drużyny. Ostatni uczniowie z rzędu losują pasek papieru z lukami do uzupełnienia i szepczą całe zdanie do osoby przed sobą. Pierwsza osoba z rzędu (czyli ostatnia, która usłyszy zdanie) zapisuje je na tablicy.

8. Pszczółki z lukami do uzupełnienia. Przykłady na pszczółkach to te same, do których uczniowie wcześniej dopasowywali zasady użycia articles, plus niektóre zmienione przeze mnie. Pszczółki można wykorzystać do powtórki na kolejne lekcje oraz wykorzystać do projektu plastyczno-językowego.

Jeśli chcesz wykorzystać poniższe pszczółki na swojej lekcji, podaj swojego mejla w komentarzu.

pszczolki

9. Blockbuster

Celem gry jest zamalowanie przez ucznia 5 pól w pionie lub poziomie. Aby zamalować pole uczeń musi uzupełnić lukę odpowiednim przedimkiem lub zostawić miejsce puste. Plansze zalaminowałam, aby uczniowie dodatkowo wpisywali przedimki. Zalaminowane plansze pozwolą nam sprawdzić czy uczniowie dobrze rozwiązują zadania oraz oczywiście będzie można wykorzystać je w przyszłości z inną grupą 😊

blockbuster pic

blockbuster articles

10. Na koniec zajęć wykonują zadanie z podręcznika na Speaking.  U mnie jest to opisywanie w parach znanego hotelu lub restauracji, w którym się stołowali. Uczeń, który słucha robi notatki. Gdy obie osoby mówiły zmieniają partnera i opowiadają o restauracji/hotelu, o którym usłyszeli pamiętając o użyciu odpowiednich articles. Głosujemy na najlepszą restaurację.

Tutaj znajdziecie propozycje aktywności dla uczniów o niższym poziomie zaawansowania niż B1.

https://www.tefl.net/elt/ideas/grammar/fun-activities-for-practising-a-an-the/

A Wy jakie macie pomysły na pracę a przedimkami?? 🙂

 

A word about teaching the alphabet

As soon as I found out that I’m gonna teach the alphabet and spelling with one of my groups, I started searching the Internet for various ideas, games and activities and now I want to share all these ideas with you.

ALPHABET IDEAS

 1. Teacher names or shows a letter FC – the first S who raises his/her hand and says the word that starts with this letter wins.
 2. Two groups. Ss stay in two rows. T says a letter. The first S who runs and writes the letter on the board gets a point.
  Extension: Two groups. Ss from both groups write the alphabet on the board (one side for one group). After that T says a letter, one S from each team runs to the board and crosses the letter
 3. Alphabet Sculptures – Split Ss into 2-3 people groups. T says a letter. The 1st team that will make the letter with their bodies gets a point.
 4. Alphabet Touch – T says a letter. Ss have to find the letter somewhere in the classroom – on a poster, in a book etc.
 5. Alphabet Song – Each S holds two letter FCs. Ss raise their FC when they hear appropriate letter.
 6. Stick some FCs to the walls. Each S holds a letter. Play some music. Children dance/walk/sing. Stop the music. Ss must find ‘their’ picture and say the word. For example, student A has a letter “G”, when the music stops he must find a picture that starts with this letter, e.g. ‘a goose’ and then say “G is for goose”.

7. Fried Eggs.

Prepare laminated eggs cliparts. Write letters on the other side with a dry-wipe marker. Split Ss into two teams. Ss sit opposite each other. Two first Ss hold paddles to turn the eggs upside down. Then the 1st S have to say as fast as possible his opponent’s letter.

IMG_20170828_200952168.jpg

8. I have/who has

You can download the game here

IMG_20170828_201145327

9. GO FISH

Ohhh I found those super extra cute Disney alphabet cards and I couldn’t resist to print and laminate them 😀 You can download the cards here. I’m gonna use them for Go Fish game. I guess everybody knows this game. If don’t here are the rules:

Ss must collect pairs of cards (A plus A, B plus B and so on). Each S holds a few cards. Then he/she asks the person on his/her left side for a letter he needs. The other person must give them this letter card. If the other S hasn’t got that card, they say ‘go fish’ and the previous S draws a card from a pile. The winner is the person who gets rid of all pairs first.

IMG_20170828_201403048

10. Memory

You can also use the Disney cards for playing memory

11. Word Maker

I printed the alphabet on colourful paper and then laminated. The cards have lasted till today 😉 Each group gets two sets of the alphabet cards (with one additional set of vowels). T shows a FC, Ss must make a word from the letters. The first team gets a point. I always give 3 points for the first team, 2 for the second and one for the third.

IMG_20170828_201058704

Alternative: Ss can use stamps to make words.

12. Reverse Spelling

Ss work in pairs. One S spells a word from behind and the other S writes it down. The task is to guess the word as quickly as possible.

13. Spelling Rows

Ss stay in two rows. T shows the FC to one team. Ss in this team must spell the word giving the letters one by one. Let’s say they have to spell “garden”. !st person says G, and A, third R and so on. I measure their time and then gives another word for another team. The team with better time gets a point.

14. Fishing game.

You can use these cute fish-letters for this game, or if you want just like me save some colour ink, you can use these these colouring pages and print them on colourful paper and then laminate.

To make a rod you need only a stick (I used the stick for baloons), a piece of string, magnet, paper clip and some blu-tack. Combine everything and tadam! You have a beautiful rod 🙂

IMG_20170828_202233999

15. Alphabet Puzzles

You can use these cards as puzzles or as I will – as a classroom project.

Each S receives one or two letters. They stick it to a colourful piece of paper. Then They match words with pictures. You can also prepare words with missing letters to complete.

IMG_20170828_201954485

IMG_20170828_202000462

16. Alphabet Craft

If you have time or want to give creative homework to do you can ask your Ss to make Letter Crafts. There are plenty of ideas on the Internet. Here you can find and example.

17. Magic Letters

I bought these toy letters in Tesco for 11.50 zł. 🙂 I think I’m gonna ask my Ss close their eyes and choose one letter to name it.

IMG_20170828_200847762

18. Alphabet Sunglasses.

IMG_20170828_201228728

The idea comes from this post and there are all the instructions.

19. Snakes and Ladders you can download here.

IMG_20170828_201300150

20. Abbreverations to teach alphabet.

Older students know some popular abbreverations that they can associate when struggling with spelling. Here are some examples:

I – point your finger at your chest 🙂

MTV, BBC, ABC, LOL, CNN, DVD, www, FM, TV, CD, SMS

 

I’ll be glad if you share your ideas in comments 🙂